Wpisy i dokumenty

Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Gwarek posiada wpisy uprawniające do przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób z dofinansowaniem ze środków PFRON:

 

Dane organizatora turnusu:

Gwarek S.C. M. Szymczyk i A. Szymczyk
ul. Zwycięstwa 4
72-415 Międzywodzie

Dane Ośrodka, w którym odbywa się turnus:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Gwarek”
ul. Zwycięstwa 4
72-415 Międzywodzie

Jesteśmy uprawnieni do organizowania turnusów usprawniająco–rehabilitacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z cukrzycą,z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami dermatologicznymi,z padaczką,
 • z celiakią,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • ze skoliozą,
 • ze schorzeniami reumatologicznymi,z wadami postawy,
 • z zespołem Marfana,
 • z zespołem Downa,
 • z autyzmem,z chorobą Alzheimera,
 • z chorobą Parkinsona,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,z zaburzeniami psycho-organicznymi,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z fenyloketonurią,
 • jąkający się,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z alergią,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • z chorobami przemiany materii,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • z mukopolisacharydozą,
 • kobiety po mastektomii,
 • z wadami genetycznymi,
 • z mukowiscydozą,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z hemofilią,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z zaburzeniami endokrynologicznymi,
 • z niedoczynnością tarczycy,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z rozszczepem wargi i podniebienia,
 • ze schorzeniami onkologicznymi,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami układu immunologicznego,
 • ze schorzeniami psycho-organicznymi.

W celu zapoznania się z atrakcyjnymi warunkami organizacji grupowego pobytu rehabilitacyjnego prosimy o kontakt.